ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πτυχίο: Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΑΒΣΠ)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα: DEA στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι, Pantheon Sorbonne.

Διδακτορικό δίπλωμα: Doctorat de 3me Cyclce (Οικονομική των Επιχειρήσεων) & Doctorat d’ Etat (Οικονομικές Επιστήμες), Πανεπιστήμιο Παρισίων Ι, Pantheon Sorbonne.

Επιστημονική Εξειδίκευση

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

Ε-mail: