Ναυτιλιακή Λογιστική

 

Σκοπός  του μαθήματος είναι να αναπτύξει λογιστικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

  • Να κατανοούν ειδικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο
  • Να χειρίζονται θέματα απόκτησης πλοίου με πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο
  • Να εκτιμούν τις νομικές διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες μορφές ναυτιλιακών εταιρειών
  • Να αναλύουν και καταχωρούν δεδομένα από το Λογαριασμό Πλοιάρχου

Περιεχόμενα

  •  Έννοια πλοίου, κατηγορίες πλοίων, νομικά χαρακτηριστικά, μονάδες μέτρησης (net tonnage, gross tonnage, deadweight), ναυτιλιακά έγγραφα, νηογνώμονας, ναυλομεσίτης, πράκτορας, ασφαλιστής, ναυλωτής,  P & I clubs, σταλίες, επισταλίες, claims, αβαρίες, ρυμούλκηση, πλοηγός
  •  Η σημαία των πλοίων, τα νηολόγια και η σχετική νομοθεσία, Φορολογία πλοίων υπό ελληνική σημαία
  • Ειδικές μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Ν 959/79, Ν 849/78, Ν 2687/53, ΑΝ 89/67, Ν 27/75, Ν 3182/03) και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους
  • Πρωτότυπος τρόπος απόκτησης πλοίου (λογιστική παρακολούθηση πληρωμών κατά την κατασκευαστική περίοδο), Παράγωγος τρόπος απόκτησης πλοίου (ΜΟΑ, Bill of Sale)
  •  Συμβάσεις ναυλώσεως, ειδικοί όροι αυτών και η λογιστική τους αντιμετώπιση (voyage charter, time charter, bare boat charter), Λογαριασμοί Πρακτόρων και συναλλαγματικές διαφορές, Ασφάλιση πλοίου – Clubs, Επιθεωρήσεις πλοίου – Νηογνώμονες
  •  Λογαριασμός Πλοιάρχου (Master’s General Account)