Προκήρυξη εισαγωγής 2019

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας–M.Sc in Finance and Shipping» για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη