Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping) ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Διοργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο εντάσσεται οργανικά. Γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται είναι η Λογιστική, η Χρηματοοικονομική, καθώς και η Ναυτιλιακή Οικονομική και Διοίκηση. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα του προγράμματος, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και της Ναυτιλίας, με περαιτέρω εξειδίκευση στο πεδίο της Ναυτιλιακής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Οι απόφοιτοι θα μπορούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους να εργαστούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού και ναυτιλιακού τομέα της ελληνικής οικονομίας.