Υποτροφίες

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών. Το ποσό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Ειδικότερα, υποτροφία χορηγείται σε αριστεύσαντες φοιτητές που εξετάστηκαν σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και προβλέπει ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα του τελευταίου εξαμήνου.