Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

30/09/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

01/10/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική 
Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

07/10/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

08/10/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική   Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

14/10/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

15/10/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική   Λογιστική

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

21/10/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

22/10/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική   Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

29/10/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική Λογιστική(MS-TEAMS)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

04/11/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

05/11/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

11/11/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

12/11/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

18/11/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

19/11/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική Λογιστική

12:30-16:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

25/11/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

26/11/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Χρηματοοικονομική Λογιστική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

10η

02/12/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

03/12/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

11η

09/12/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

10/12/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

12η

16/12/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:00

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

 

17/12/2022

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική Και Πολιτική

12:30-15:00

Χρηματοοικονομική
Λογιστική
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

13η

07/01/2023

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00-13:30

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (MS-TEAMS)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

14η

13/01/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

14/01/2023

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική Και Πολιτική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

15η

20/01/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

21/01/2023

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική Και Πολιτική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

16η

27/01/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

28/01/2023

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Οικονομική Και Πολιτική

12:30-16:00

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων