Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019.

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διδάσκοντες

Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις
(Σάββατο 12 – 3μμ)

Δεδούλη Αικατερίνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις
(Παρασκευή 6 – 9 μμ)

Χυζ Αλίνα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Συριόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ναυτιλιακή Λογιστική
(Σάββατο 9 – 12 πμ)

Λεκαράκου Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Ζώης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(Τετάρτη 6 – 9 μμ)

Ροδοσθένους Μαρία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Συκιανάκης Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής