Πολιτική προστασίας δεδομένων

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.
Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των msc-finship.gr.

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή, θα σας ζητήσουμε να συναινείτε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε cookies της Google Analytics.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιώντας τους ελέγχους απορρήτου, μόνο στην φόρμα επικοινωνίας που αποστέλλει ένα email απευθείας στην διεύθυνση μας (Gmail). Δεν κρατάμε αντίγραφο σε καμία βάση δεδομένων ουτε μοιραζόμαστε τα email που λαμβάνουμε με τρίτους.

2. Σχετική νομοθεσία
Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής μας, η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων το 2018

3 Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοσελίδας
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την εποπτεία κίνησης της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στην ιστοσελίδα.
Παρόλο που η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να σας ταχτοποιήσει. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων.
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, θα αποτρέψει την Google από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες εντός αυτής της ιστοσελίδας.

3.1 Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτή την ιστοσελίδα. Το μήνυμα αυτό θα μας σταλεί με ένα email μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές. Επιπλέον, η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας φιλοξενείται από τη Google.

4. Σχετικά με τον διακομιστή αυτής της ιστοσελίδας
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού της ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

5. Τα δικαιώματα σας στα δεδομένα
Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του GDPR προβλέπει ότι, όταν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από ένα υποκείμενο των δεδομένων, πρέπει να παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:
"Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, κατά τον χρόνο λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας: [...] β) του δικαιώματος να ζητεί από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας την πρόσβαση και τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί στη μεταποίηση, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων · γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο σημείο α) του άρθρου 6 παράγραφος 1 ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της · ... ".

6. Παραβιάσεις δεδομένων
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτης της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

7. Ελεγκτής δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτής της ιστοσελίδας είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

8. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες της ιστοσελίδας μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.